:

0700 20 442

национален телефон за информация


Свържете се с нас на:

   0700 20 442
    pratkite_bg 
  office@pratkite.bg 
   http://facebook.com/pratkite_bg

Всеки ден от 09:00 ч. до 22:00 ч.


КЪДЕ МОЖЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ